Wierzytelności

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

Pomożemy Ci odzyskać płynność finansową poprzez konsolidację Twoich długów, spłacimy Twoje zadłużenie w zamian przejmując Twoje wierzytelności, bądź znajdziemy inne dopasowane do Twoich potrzeb rozwiązanie.

WINDYKACJA

Odzyskamy dla Ciebie wymagalne wierzytelności od dłużników, a wynagrodzenie naliczymy tylko i wyłącznie od odzyskanych środków.

MONITORING WIERZYTELNOŚCI / WINDYKACJA

Usługa obejmuje obsługę całego procesu odzyskania wierzytelności.

Odbywa się etapowo:

– Kontakt z kontrahentem przed upływem terminu płatności faktury, przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności

– Kontakt w dniu terminu płatności faktury, potwierdzamy dokonanie spłaty zadłużenia z ustaleniami z poprzedniej rozmowy. W przypadku braku zapłaty w terminie informujemy dłużnika, że wierzytelność może stać się przedmiotem odrębnego postępowania windykacyjnego bądź sądowego.

– Podczas windykacji polubownej potwierdzamy dokonanie spłaty zadłużenia, zaś w przypadku jej braku w porozumieniu z Państwem podejmujemy decyzję co do dalszego toku postępowania wobec danej faktury.

Podstawowe czynności monitoringu:

  • nadzór nad prawidłowością płatności (co do terminu i wysokości)
  • weryfikacje danych rejestrowych dłużnika
  • kontakt telefoniczny z dłużnikiem
  • wezwanie dłużnika do zapłaty w przypadku niedokonania płatności w terminie
  • negocjacje z dłużnikiem
  • złożenie wizyty u dłużnika
  • działania zapobiegające przedawnieniu wierzytelności.

Stawka abonamentowa podczas stałej współpracy ustalana jest od ilości wystawionych przez klienta faktur.

WYKUP WIERZYTELNOŚCI

Nabędziemy od Ciebie wymagalne, nieprzedawnione, bezsporne wierzytelności. Staniemy się nowym wierzycielem, a Tobie w ustalonym terminie wypłacimy środki pomniejszone o nasze wynagrodzenie.
Wykup dotyczy wierzytelności wynikających z faktur oraz not odsetkowych