Strefa wierzyciela

Kompleksowa obsługa
wierzytelności


Wspieramy rozwój firm poprzez usprawnianie przepływów finansowych. Zmieniamy niezapłacone w terminie faktury w gotówkę a tym samym tworzymy biznes lepszy dla wszystkich.

Wykupujemy należności przeterminowane, ale nie zasądzone. Za należności płacimy gotówką w granicach do 90%. Termin płatności ustalamy indywidualnie (średnio do 30 dni). Umowa nie posiada regresu, czyli INWENTUS Sp. z o.o., po wykupie, przejmuje ryzyko ewentualnej niewypłacalności dłużnika. Szczegółowa wycena wierzytelności przedstawiona zostaje klientowi po otrzymaniu informacji o kwocie wierzytelności, z jakiego tytułu wynika oraz danych teleadresowych dłużnika wraz z numerem NIP.

Dzięki Inwentus sp. z o.o. oszczędzą Państwo czas, pieniądze i zwiększą swoje szanse na osiągnięcie sukcesu. Wyróżniamy się zarówno wysokim poziomem  świadczonych usług, jak również zaangażowaniem w prowadzone sprawy. W odpowiedzi na rosnące potrzeby i wymagania klientów wyszliśmy naprzeciw, gwarantując cały pakiet usług i związanych z zarządzaniem portfelem wierzytelności.

Szanowni Państwo!

W dniu 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw1. Znaczna część zmian wejdzie w życie 7 listopada 2019 r. Wejście w życie tej noweli oznacza w praktyce wyższe koszty związane z przeprowadzeniem postępowania sądowego.

W sprawach o wartości poniżej 20.000,00 zł ustawodawca wyłączył zasadę obliczania opłaty sądowej jako 5% wartości przedmiotu sporu.

W to miejsce wprowadzono przedziały kwotowe, dla których będzie obowiązywała ta sama wysokość opłaty. W zależności od wartości przedmiotu sporu opłaty kształtują się więc następująco:

Wartość przedmiotu sporu Wysokość wpisu sądowego
do 500 zł 30 zł
od 500 zł do 1500 zł 100 zł
od 1500 zł do 4000 zł 200 zł
od 4000 zł do 7500 zł 400 zł
od 7500 zł do 10 000 zł 500 zł
od 10 000 zł do 15 000 zł 750 zł
od 15 000 zł do 20 000 zł 1000 zł

W sprawach majątkowych przy wartości przedmiotu sporu przewyższających kwotę 20.000,00 zł., opłata od pozwu wynosi 5% wartości, nie więcej niż 200.000,00 zł.

W postępowaniu nakazowym zg. z art. 19 ust. 1.1 przywołanej wyżej Ustawy, wysokość opłat wynosi ¼ kwoty wpisu sądowego, przy czym muszą zostać zachowane przesłanki niezbędne do przeprowadzenia postepowania nakazowego.

Przekazując sprawę do Inwentus Sp. z o.o., w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia p-ko dłużnikowi postępowania sądowego (a w następstwie egzekucyjnego), INWENTUS Sp. z o.o. kredytuje Państwu w/w opłaty, co oznacza, iż nie musicie Państwo angażować dodatkowych środków w postępowanie p-ko dłużnikowi. (KORZYŚĆ).

Restrukturyzacja zadłużenia

Pomożemy Ci odzyskać płynność finansową poprzez konsolidację Twoich długów, spłacimy Twoje zadłużenie w zamian przejmując Twoje wierzytelności, bądź znajdziemy inne dopasowane do Twoich potrzeb rozwiązanie.


Windykacja

Odzyskamy dla Ciebie wymagalne wierzytelności od dłużników, a wynagrodzenie naliczymy tylko i wyłącznie od odzyskanych środków.


Monitoring wierzytelności / windykacja

Usługa obejmuje obsługę całego procesu odzyskania wierzytelności.

Odbywa się etapowo:

– Kontakt z kontrahentem przed upływem terminu płatności faktury, przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności

– Kontakt w dniu terminu płatności faktury, potwierdzamy dokonanie spłaty zadłużenia z ustaleniami z poprzedniej rozmowy. W przypadku braku zapłaty w terminie informujemy dłużnika, że wierzytelność może stać się przedmiotem odrębnego postępowania windykacyjnego bądź sądowego.

– Podczas windykacji polubownej potwierdzamy dokonanie spłaty zadłużenia, zaś w przypadku jej braku w porozumieniu z Państwem podejmujemy decyzję co do dalszego toku postępowania wobec danej faktury.

Podstawowe czynności monitoringu:

  • nadzór nad prawidłowością płatności (co do terminu i wysokości)
  • weryfikacje danych rejestrowych dłużnika
  • kontakt telefoniczny z dłużnikiem
  • wezwanie dłużnika do zapłaty w przypadku niedokonania płatności w terminie
  • negocjacje z dłużnikiem
  • złożenie wizyty u dłużnika
  • działania zapobiegające przedawnieniu wierzytelności.

Stawka abonamentowa podczas stałej współpracy ustalana jest od ilości wystawionych przez klienta faktur.


Wykup wierzytelności

Nabędziemy od Ciebie wymagalne, nieprzedawnione, bezsporne wierzytelności. Staniemy się nowym wierzycielem, a Tobie w ustalonym terminie wypłacimy środki pomniejszone o nasze wynagrodzenie.

Wykup dotyczy wierzytelności wynikających z faktur oraz not odsetkowych


+48 501 224 124
Rozpocznij czat
Potrzebujesz pomocy?
Witaj na Inwentus.pl,

jak możemy Ci pomóc?