Strefa dłużnika

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty?


Twoje zadłużenie zostało nam sprzedane. Od tego czasu stałeś się naszym dłużnikiem.

Dokument który otrzymałeś zawiera niezbędne dane, które pomogą Ci nawiązać z nami rozmowy.

Oto one:

Informacja kto zbył Twoją wierzytelność na naszą rzecz – załącznikiem do wezwania jest cesja, ewentualnie pełnomocnictwo od pierwotnego wierzyciela, na mocy którego działamy


Dokładną wysokość zadłużenia z rozbiciem na należność główną oraz należności uboczne (odsetki, koszty)


Dane personalne (imię i nazwisko) osoby (specjalisty) obsługującego Twoje zadłużenie


Numer konta, na które należy dokonywać wpłat na pokrycie zadłużenia


W przypadku gdy masz uwagi dotyczące dochodzonej należności, propozycję spłaty zadłużenia (np. raty) prosimy o kontakt z osobą prowadzącą Twoją sprawę. Gdy nie masz uwag i ewentualnych innych propozycji – dokonaj niezwłocznej zapłaty, gdyż nie będziemy wysyłali kolejnych korespondencji, a nasz chęć ugodowego załatwienia sprawy nie będzie trwała w nieskończoność. Strategia mająca na celu odwleczenie w czasie w tym przypadku nie spełni pokładanych w niej nadziei, gdyż nabyte przez nas sprawy nadają się do przeprowadzenia postępowania sądowego, którego koszty w konsekwencji poniesiesz właśnie Ty.

Nasze doświadczenie podpowiada, iż tylko odważne zmierzenie się przez dłużnika z zaistniałym problemem zaowocuje polubownym załatwieniem sprawy i ograniczy ewentualne wysokie koszty związane z przeprowadzeniem postępowania sądowego i egzekucyjnego. Warunkiem jest wola współpracy z Twojej strony. W takim przypadku łatwiej jest znaleźć wspólne rozwiązanie, które zabezpieczy interesy obydwu stron.

Unikanie kontaktu, niedotrzymywanie złożonych obietnic zazwyczaj przyśpiesza decyzję o podjęciu w stosunku do Ciebie kroków prawem przewidzianych w celu odzyskania wierzytelności. UWAGA! Po podjęciu przez nas decyzji o sądowym dochodzeniu należności nie zostaniesz powiadomiony dodatkową korespondencją.

+48 501 224 124
Rozpocznij czat
Potrzebujesz pomocy?
Witaj na Inwentus.pl,

jak możemy Ci pomóc?